topbanner - grus.jpg

Samarbejdspartnere

Havørred Limfjorden bygger på et tæt samarbejde mellem aktører på tværs af kommuner og regioner, miljø og turisme og en lang række erhvervsaktører, der tilbyder service- og oplevelsesprodukter til lystfiskerne.

Erhvervsnetværket

Det er turisterhvervet, der har den direkte kontakt til lystfiskergæsterne, og derfor stiller Havørred Limfjorden krav til den service, de tilbyder lystfiskergæsterne. Dette gøres gennem certificering af de aktører der indgår i netværket.  Kendskab til det lokale fiskeri er den væsentligste forudsætning for at overnatningssteder, guider m.fl. kan levere en god service til deres lystfiskergæster. Derudover stiller certificeringerne krav til nogle basale faciliteter, der gør aktørerne ”lystfiskervenlige”.

 

Turistorganisationerne i Limfjordslandet

På turistorganisationernes hjemmesider kan du læse om mulighederne for at fiske lokalt, det være sig både i fjorden, på kysten, i lokale vandløb, søer og P&T, men du kan også finde inspiration til en lang række andre oplevelser.

         

Foreningerne i Limfjordslandet

Rundt om Limfjorden er der flere lystfiskerforeninger, nogle med fiskeret i forskellige vandløb og søer og nogle der fokuserer på kystfiskeriet. På kortet over fiskepladserne i Limfjorden er det muligt at aktivere et lag, der viser de vandløbssystemer i Limfjordslandet, der har størst interesse for lystfiskere. Ved at klikke på et vandløb kan du finde information om mulighederne for fiskeri og de foreninger der har fiskeretten .

Limfjordssammenslutningen er samarbejdspartner for projektet Havørred Limfjorden i regi af Limfjordsrådet og fungere som en paraplyforening for organisationer med interesse for det rekreative og bæredygtige fiskeri i Limfjorden og i tilhørende vandsystemer. Nedenfor kan kan du se hvilke foreninger, der er med i sammenslutningen:

Andre fiskedestinationer

Havørredlimfjoden er stærkt inspireret af andre projekter i danmark. Her blandt andet nævnes Havørred Fyn, Seatrout Mariager, Fishing Zealand, Riverfisher mm.

 
 OP