Certificeret lystfiskerovernatning i Limfjorden

- Certificeringen fastsætter krav til overnatningsstedet mht. faciliteter og den service der leveres.

Dette gøres for at sikre, at du som lystfisker får let ved at finde steder, der tilbyder relevante faciliteter. De certificerede overnatningssteder for lystfiskere betragtes som ambassadører for Havørred Limfjorden og for Limfjordslandet som en attraktiv destination for lystfiskere, da de har den direkte kontakt med lystfiskerne, og dermed også en afgørende betydning for deres helhedsoplevelse.

Overnatningsstedet skal leve op til følgende krav:

  • Aflåst rum til opbevaring og tørring af grej. Lystfiskere medbringer ofte meget og dyrt fiskegrej og -tøj. Det kan f.eks. være et rum indrettet til ophæng af vaders eller et tørreskab. Gæsten skal have adgang til sit grej uafhængigt af øvrige gæster og vært.

  • Rense- og affaldsfaciliteter til fisk.

  • Frysefaciliteter til fisk.

  • Informationsmateriale. Udlevering af relevant info, f.eks. Havørred Limfjorden pjecer, oplysning om arrangementer for lystfiskere, kontaktoplysninger på lokale guider, bådudlejning osv.

  • Information om og hjælp til køb af det lovpligtige fisketegn (www.fisketegn.dk)

  • Sælger guidebogen ”Lystfiskeri i Limfjorden – en guide til havørredfiskeri”.

  • Skilt med ”Certificeret overnatningssted” placeres centralt og synligt.

  • Omtale af Havørred Limfjorden og certificeringsordningen på egen hjemmeside inkl. visning af logo og link til www.havorredlimfjorden.dk

 
 OP