topbanner - udløb.jpg
Forår.JPG

Forårsfiskeri i Limfjorden

Havørredfiskeri om foråret er rigtig godt i Limfjorden! Alle havørrederne er kommet eller kommer tilbage til det salte vand efter deres gydevandring oppe i vandløbene, og sandsynligheden for at møde fisk er derfor stor.

Efter vinteren er de tilmed sultne, så de er også relativt lette at få til at hugge. Vandtemperaturen i fjorden er optimal, mellem 6-16 °C, og der er en højere tilgængelighed af havørredens byttedyr i fjorden end ved de åbne kyster. Havørrederne kan findes på alle pladser i fjorden. I det tidlige forår kan de lavvandede inderfjorde med blød bund være rene havørredmagneter, da det er her vandet først varmes op. Der er stor sandsynlighed for at fange nedfaldshavørreder (Indsæt link) i det tidlige forår, og mange vælger at genudsætte disse, da spisekvaliteten lader noget tilbage at ønske. Havørrederne søger føde på de lavvandede områder og særligt børsteorme er en favorit når de sværmer når vandtemperaturen nærmer sig 7-8°C.

Sild
I marts og april trækker store sildestimer ind i fjorden fra både øst og vest, og så kan der fanges sild på flere af pladserne. De bedste lokaliteter finder du, hvor vandet er dybt, og der er kraftig strøm.

Hornfisk
I maj kommer hornfiskene også til fjorden, og de giver masser af liv på pladserne, særligt dem med lavt vand og bevoksninger af ålegræs.

 
 OP